PKN Kamperland

De Protestantse gemeente Kamperland is ontstaan op 16 september 2005 door fusie van de voormalige Hervormde gemeente en de voormalige Gereformeerde Kerk te Kamperland. Kerkdiensten om 10:00 uur.

Hervormde gemeente:
De in Kamperland woonachtige leden van de Nederlandse Hervormde Kerk behoorden oorspronkelijk tot de Hervormde gemeente te Wissenkerke. Zij kerkten vanaf 1901 wel in een eigen kerkgebouw in Kamperland, een z.g. “bijkerk” van Wissenkerke.
Op 25 mei 1910 werd door de classis (= regionale vergadering) Goes van de Nederlandse Hervormde Kerk de Hervormde gemeente te Kamperland als zelfstandige gemeente erkend. Dat besluit werd op 18 juli 1910 goedgekeurd door de Provinciale Kerkvergadering in Zeeland van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Gereformeerde Kerk:
De Gereformeerde Kerk te Kamperland is al ouder en is gesticht op 14 juli 1866 onder de naam “Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Gemeente” en was een afsplitsing van de Hervormde gemeente als uitvloeisel van landelijke kerkelijke ontwikkelingen (de z.g. “Afscheiding” van 1834).
In 1869 werd de naam gewijzigd in “Christelijk Gereformeerde Kerk” en in 1892 werd – als gevolg van nieuwe landelijk ontwikkelingen op kerkelijk terrein (de “Doleantie” van 1886) – de naam opnieuw gewijzigd en nu in “Gereformeerde Kerk”.

%d bloggers liken dit: