Skip to Content

Tarwe

De tarwe stond nog op het veld toen we kwamen.

Maar vrij snel kwam de combine en vond de tarwe oogst plaats op het veld in Kamperland.

Na de Tweede Wereldoorlog stond de Nederlandse landbouw in het teken van schaalvergroting en productieverhoging. Ook in Zeeland heeft dit gevolgen voor de agrarische wereld gehad.

tarwe veld

Alom heerste het besef dat alleen door mechanisatie en andere productieverhogende middelen en methoden het inkomen van de boer enigszins gelijke tred kon houden met de algemene loonontwikkeling.

Om de voedselproductie van dienst te zijn, ging heel Nederland op de schop. Nu zien we dit nog terug op de enorme akkers waar onze voedselproductie plaatsvindt.

Popular content