Zeeland

Zeeland is een van de twaalf provincies van Nederland.

Het is gelegen aan de Noordzee kust in het uiterste zuidwesten van het land en wordt doorsneden door de Ooster- en Wester-Schelde. De zuidelijke grens van Zeeland vormt tevens de grens tussen Nederland en België.

Letterlijk vertaald, de naam ‘Zeeuwse’ betekent zee en land. De naam spreekt voor zich. Ongeveer een derde van de provincie bestaat uit water en twee derde uit land.

De geschiedenis van Zeeland zal altijd gekoppeld aan het water zijn, die, afhankelijk van de omstandigheden, soms wordt beschouwd als een vriend en soms een vijand.

Tarwe

tarwe

De tarwe stond nog op het veld toen we kwamen. Maar vrij snel kwam de combine en vond de tarwe oogst plaats op het veld in Kamperland.

Na de Tweede Wereldoorlog stond de Nederlandse landbouw in het teken van schaalvergroting en productieverhoging. Ook in Zeeland heeft dit gevolgen voor de agrarische wereld gehad.

Alom heerste het besef dat alleen door mechanisatie en andere productieverhogende middelen en methoden het inkomen van de boer enigszins gelijke tred kon houden met de algemene loonontwikkeling.

Om de voedselproductie van dienst te zijn, ging heel Nederland op de schop. Nu zien we dit nog terug op de enorme akkers waar onze voedselproductie plaatsvindt.

tarwe
tarwe oogst